Kamen Rider Fourze the Movie: Everyone, Space Is Here! (2012)

2012 Action Movie
Director : Koichi Sakamoto
Actors : Sôta Fukushi as Gentaro Kisaragi / Kamen Rider Fourze, Ryûki Takahashi as Kengo Utahoshi, Fumika Shimizu as Yuki Jojima, Rikako Sakata as Miu Kazashiro, Jastine Tomimori as Shun Daimonji (as Justin Tomimori), Shiho as Tomoko Nozama, Shion Tsuchiya as JK, Ryo Yoshizawa as Ryusei Sakuta, Mikie Hara as Inga Blink, Kôki Okada as Harumi Saeba, Ayumi Kinoshita as Shizuka Shirayama, Ken Nishida as Doctor Blink, Kôsei Amano as Kouhei Hayami, Kazutoshi Yokoyama as Kou Tatsugami, Takushi Tanaka as Chuta Ohsugi, Yoshiaki Yamane as Taneo Komatsu, Shingo Tsurumi as Mituaki Gamou, Tsutomu Isobe as XVII, Shun`ya Shiraishi as Kamen Rider Wizard
Run Time : 66 min
Country : Japan