Konkatsu uranai: Yukata de chirari (2014)

Action Movie
Director : Mototsugu Watanabe
Run Time : 60 min
Country : Japan